Žena Dijete je bila sklona čitanju duša i uživljavanju u bića…

Žena Dijete je bila sklona čitanju duša i uživljavanju u bića, neovisno radi li se o ljudima ili životinjama. Mogla je čak osjetiti i zračenje neke biljke, tugu ili radost pojedine prostorije, mjesta ili predmeta. Njena su osjetila bila puno izoštrenija nego u drugih ljudi, čega je postala svjesna još u ranom djetinjstvu. To ju je naučilo da uvijek bude budna i usredotočena, kao i da dobro upozna sebe, svoje najskrivenije odaje, želje, strasti, nagone, snage i slabosti, ali i da te osobine zamjećuje kod drugih. Na početku tog otkrivenja često se znala pitati kako je moguće da neke ljude poznaje bolje nego što oni poznaju sami sebe. Mogla je unaprijed znati kako će postupiti u pojedinoj situaciji, što će reći ili kako će završiti neki životni zadatak koji su započeli i gotovo je uvijek točno predvidjela ishod, iako su oni sami za sebe tvrdili nešto sasvim drugo od onog što uistinu jest i kako je na kraju bilo. Ono što je znala o ljudima ne bi saznavala samo iz njihovih priča, već na temelju raznih znakova koje je dobivala šestim osjetilom, kako ga je znala nazivati, i vjerovala je tim znakovima više nego bilo kojoj riječi. U njima se, naime, skrivala ona prava, čista i izvorna istina koja se nije mogla preoblikovati pod utjecajem nečije podsvijesti ili svijesti.